Karma je jednostavna za korištenje u usporedbi s bilo kojim drugim dronom na tržištu