DANUBIUS FORUM @ osnovano 2007 -
Danubius Forum ima trenutno preko 11 000 registrovanih korisnika
REGISTRUJTE SE , jer ovako ne možete čitati ni 30 % sadržaja
niti možete učestvovati u radu foruma .VIDITE SVE -ali ne i sadržaj topica (a imamo ih preko 7000 !)
Registracija je krajnje jednostavna , BEZ maila ZA POTVRDU . Možete odmah ući na forum pošto ste uneli nick i pass.
Pravoslavni rečnik. BFuWx

DOBRO NAM DOŠLI !


DANUBIUS FORUM @ osnovano 2007 -
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DANUBIUS FORUM @ osnovano 2007 -

-MI NISMO KAO DRUGI -Liberté, égalité, fraternité-
 
PrijemPORTALTražiRegistruj sePristupi

 

 Pravoslavni rečnik.

Ići dole 
AutorPoruka
ANDJEO82

ANDJEO82

Location : Iznad vaseg ramena@@@
Humor : Andjeoski @
Datum upisa : 13.11.2010

Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. EmptyPon Nov 15, 2010 11:54 am

Rečnik manje poznatih reči
A

agripnija (grč.) - bdenije, svenoćna služba

aliluja (jevr.) - "Slavite Boga!" čest liturgijski refren ("Aliluja! aliluja! aliluja! slava tebi, Bože!")

amin (jevr.) - Zaista, da, neka tako bude; završna formula molitava

anafora (grč.) - blagosloveni hleb, "nafora"

anđelski obraz (lik) - monaštvo, monaški čin

arula (grč.) - prenosivo ognjište, mangal

arhiepiskop (grč.) - prvi episkop, poglavar samostalne pravoslavne crkve

arhiepiskopija (grč.) - sedište arhiepiskopa

arhijerej (grč.) - prvosveštenik; episkop

arhimandrit (grč.) - starešina većeg manastira, najviši monaški čin
B

bdenije - večernje ili svenoćno bogosluženje, u kome se spajaju večernja i jutrenja

beda - nevolja, nesreća

bes - demon, đavo

bilo - klepalo, udaraljka (drvena ili metalna) kojom se u manastiru monasi pozivaju na službu Božju

blagoveran - pobožan, veran

blagovernost - pobožnost, vernost

blagodat - milost, sila Božja, dar Svetog Duha (grč. harizma)

blagoprijatan - ugodan, prijatan

blagorodan - plemenit; plemenitog roda

blagouhan - miomirisan, koji je prijatnog mirisa

blagočastiv - pobožan

bogovidac - onaj koji vidi Boga odn. koji je video Boga; epitet praoca Mojsija

bogodan - koji je od Boga dan odn. dobijen

bogodarovan - koji je od Boga darovan

Bogodevojčica - Bogorodica (prema stsl. Bogootrokovica)

bogomudar - obdaren božanskom mudrošću

bogonosan koji Boga u sebi nosi

bogoparan - koji uzleće ka Bogu

bogorodičan - crkvena pesma (tropar) posvećena Bogorodici

bojazan Gospodnja - sinonim: strah Gospodnji - svešteni, religiozni strah od Boga kao moralni imperativ ili kočnica

bolezan - bol, muka; bolest

boljar - velikaš, vlastelin
V

vaseljena - sav svet

vaskrsni - nedeljni, koji pada u nedelju, koji se peva ili čita u nedelju

venčati - krunisati; venčati (brakom)

večernja - glavno večernje bogosluženje

višnje sile - anđeli

Vladika - Gospod (Isus Hristos)

Vladičica - Gospodarica (Bogorodica)
D

dveri (svete) - oltarska vrata, vrata na ikonostasu

Deva - devojka, devica; naziv Bogorodice, koja je začela "bezmužno" (bez muškarca), od Svetog Duha, i rodila Isusa ne povredivši svoje devičanstvo

Devojčica - Deva, Bogorodica (prema stsl. Otrokovica)

dijaklizma (grč.) - ispijanje vina i uzimanje anafore posle liturgije

diptih (grč.) - pomenik, knjiga u koju se upisuju imena živih i mrtvih za pomen na liturgiji

dobrodetelj - vrlina; dobro delo

dovoljstvo - zadovoljenje potrebnog, neophodnog; što je na dovoljstvo - što je neophodno
G

episkop (grč.) - najviši čin crkvene jerarhije, doslovno znači nadzornik; arhijerej, vladika

epitimija (grč.) - crkvena kazna duhovno-pedagoškog karaktera
Z

zlatopečatan - sa zlatnim pečatom; z. povelja, hrisovulja, vladarska povelja najvišeg reda, snabdevena zlatnim pečatom
I

igo - jaram; teret

iguman (grč.) - starešina manastira

ikos (grč.) - retorski građena pohvalna i pozdravna pesma koja prati kondak

inok - monah, kaluđer

inoplemenik - tuđinac, stranac

irmos (grč.) - pesma-obrazac za tropare u svakoj odi kanona

iskoni - u početku, u prapočetku

ishod - izlazak; izlazak duše iz tela, smrt
J

jerej (grč.) - sveštenik

jeres (grč.) - krivoverje, zabluda vere koju crkva osuđuje i proklinje

jeromonah (grč.) - monaško-sveštenički čin, monah koji ima čin sveštenstva te može da služi liturgiju, monah-jerej

jutrenja - glavno jutarnje bogosluženje
K

kadilo - kadionica

kanarhanje (grč.) - čitanje kanona u crkvi

kanon (grč.) - pravilo; vizantijski pesnički žanr, složen iz više posebnih pesničkih formi

katizma (grč.) - grupa od nekoliko psalama, koja se čita kao liturgijska celina; psaltir je podeljen na 20 katizmi

kedar (grč.) - vrsta zimzelenog drveta; k. livanski kedar koji raste na planini Livanu (Lebanonu); simbol uspravnosti, uzvišenosti, plodnosti

kimina (grč.) -

kir (grč.) - gospodin (kao titula)

klepalo - bilo

klepalce - malo klepalo, malo bilo

klip (grč.) - sveštenstvo uopšte, crkvena jerarhija

kolenopoklonjenje - molitveni poklon, veliki i mali (metanije)

kolesnica - kola, dvokolica

kondak (grč.) - liturgijska himna osobite vrste, ugrađena u strukturu kanona (posle šeste pesme); uz tropar - najvažnija pesma svakog kulta u pravoslavnoj crkvi

krasovolja (grč.) - pehar, čaša

krepost - snaga, moć

krstijanski - hrišćanski

ktitor (grč.) - osnivač manastira ili crkve
L

lavra (grč.) - veći, obično vladarski, carski manastir

liturgija (grč.) - služba Božja, glavno crkveno bogosluženje, na kome se vrši sveta tajna pričešća i koje se služi po pravilu ujutru odn. prepodne

liturgisati - služiti liturgiju

lice - lice ili "ipostas" (hipostaza) Svete Trojice; ličnost uopšte; sama osoba (o kojoj se govori) odn. njeno prisustvo

luča - zrak svetlosti
M

međučasje - kratka služba koja se čita i peva između časova

metanije (grč.) - pokloni koji se čine prilikom izgovaranja pojedinih molitava

metimon (grč.) - "S nama (je Bog!)", psalmska pesma koja se peva na velikom povečerju; otuda: veliko povečerje (pavečernjica)

minej (grč.) - mesečnik, bogoslužbena knjiga sa pesmama za svaki dan u mesecu (službeni m.) samo za veće praznike (praznični m.) ili za tipove svetih (opšti m.)

miro (grč.) - sveto ili osvećeno ulje; miomirisno ulje koje čudesno ističe iz svetih moštiju

mošti - posmrtni ostaci svetaca, čuvani i poštovani kao predmet posebnog crkvenog i narodnog kulta

muž - čovek; odrastao, zreo muškarac
N

namesnik - naslednik prestola, prestolonaslednik

napast - nevolja; iskušenje

nasledstvo - naslednici, potomstvo

nastavnik - voditelj, rukovođa

neveštastven - nematerijalan, bestelesan, duhovan

nesmislen - koji je bez razuma, bezuman, lud

ništ - siromašan
O

obitelj - manastir

obličiti (obličavati) - ukoriti, okriviti; ukoravati, okrivljavati

obraz - lik, obličje; monaški čin (mali i veliki, anđelski, apostolski, grč. shima)

ovaplotiti se - oteloviti se, postati čovek od krvi i mesa (za Sina Božjeg), prema Jn. 1, 14.

ozlobljen - uprošćen, oštećen, opustošen

oktoih (grč.) - osmoglasnik, bogoslužbena knjiga sa crkvenim pesmama različitog žanra, grupisanim za pevanje po "glasovima", kojih je u vizantijskoj muzici osam

omiti - oprati, sprati

opštežiće - monaška zajednica, manastir (grč. kinovija), zasnovan na strogoj disciplini zajedničkog života, molitve i rada pod rukovodstvom igumana

otac - monah; naziv kojim se oslovljava monah ili svešteno-monah i uopšte crkveni sveštenoslužitelj

otačastvo - zemlja otaca, otadžbina; očevina, posed otaca; postojbina

otačastvoljubac - onaj koji ljubi svoje otačastvo

otpust - blagoslovna molitva kojom se crkvena služba završava
P

paraklitik (grč.) - bogoslužbena knjiga, vrsta oktoiha (osmoglasnika)

parik (mn. parici) (grč.) - zavisan seljak u Vizantiji; u srednjovekovnoj Srbiji - meropah

planina - planinski predeo sa pašnjacima

podvizavanje - monaška askeza

podoban - pesma čija melodija služi kao obrazac drugim pesmama

pokloni - grč. metanije, molitveno klanjanje

pokojište - mesto gde se obitava odn. leži; obitavalište, boravište

polunoćnica - ponoćna služba tzv. "dnevnog" ciklusa

pop (grč. papas, otac) - sveštenik, sveštenomonah; u srednjem veku uobičajeni opšti naziv za sveštenoslužitelja

post - liturgijsko vreme u pravoslavnoj crkvi sa propisanim uzdržavanjem od hrane i naročitim pravilom bogosluženja; veliki post, četrdesetnica, uskršnji post

podvig - podvig, borba; muka; askeza (prema grč. agon)

prepodoban - svet; epitet svetog monaha; u pravosl. crkvi kategorija svetih monaha

prestavljanje - smrt

Prisnodeva - Ona koja je uvek deva, Uvekdeva

pričasnik - onaj koji učestvuje u čemu, koji se sjedinjuje sa čim ili s kim

prozorljiv - koji vidi unapred ono što se inače ne vidi

promisao - briga, staranje; Božje staranje o svetu ili o pojedinim ljudima

prot (grč. protos) - protepistat, izborni starešina Svete Gore

psalam izborni - pesma ("psalam") sastavljena od stihova raznih psalama; odabrani psalam, uključen u dnevna bogosluženja

psaltir (grč.) - zbirka 150 (151) psalama, starozavetnih himni, čiji je autor jednim delom car David ("psalmi Davidovi"); knjiga u kojoj su psalmi
R

rabotati - služiti

rasa (grč.) - osnovna monaška odeća

riza - sveštenička odežda; monaška haljina
S

savrstan - odgovarajući

savršiti - ispuniti u celosti, izvršiti; načiniti

samodržac - vladar suverene države, nosilac sve vlasti (prema grč. avtokrator)

satvoriti - načiniti, napraviti

sahođenje - silaženje, silazak

svedržitelj - koji sve drži u svojoj vlasti, atribut božanstva

svetilna - vrsta crkvene pesme koja se peva posle kanona

svetitelj - episkop, arhijerej, vladika

sedilna - crkvena pesma (prema grč. katizma), koja se peva na jutrenju, ukrštena sa čitanjem "katizmi" psaltira ili posle treće (odn. šeste) pesme kanona

skrb - žalost, tuga

slavovenčanje - uvenčavanje slavom, krunisanje slavom

slovo - reč, govor; naziv odeljka, poglavlja

Slovo - grč. Logos = Reč Božja, drugo lice Svete Trojice; Sin Božji Isus Hristos

smislodavac - onaj koji daruje razum

stepena - stihovi iz psalama koji se pevaju na svečanoj jutrenji u nedelju

stihira (grč.) - vrsta liturgijske pesme, koja se peva uz određene stihove psalama

stihovno - grupa pesama (stihira) u oktoihu, koje se pevaju uz stihove psalama

stranoprimac - koji prima strance, gostoprimac

stranstvovati - ići u tuđinu, živeti u tuđini

strator (grč.) - mazgar

struja - tekuća, živa voda; reka

sugub - dvostruk, udvostručen

suštastvo - biće, priroda
T

talanat (grč.) - naziv monete; dar Božji

tetrajevanđelje (grč.) - četvorojevanđelje, bogoslužbena knjiga koja sadrži 4 jevanđelja u kanonskom poretku (Matej, Marko, Luka, Jovan)

tihovanje - naročiti vid monaškog podviga, obeležen usamljenošću, umnom molitvom i meditacijom; isto što i grč. isihija

tišina - mir, spokojstvo

triblaženi - "trostruko blaženi", najblaženiji

Trisveto - pesma Svetoj Trojici ("Sveti, Bože!/ sveti, krepki!/ sveti, besmrtni!/ pomiluj nas!")

tropar (grč.) - himna, jedna od osnovnih formi vizantijskog pesništva

trudopoložnik - onaj koji je propisao podvige
Ć

ćelija (grč. kelija) - monaška ćelija; soba u manastirskom konaku za stanovanje monaha; posebna kućica ili koliba u kojoj žive monasi isposnici
U

upodobiti se - učiniti se sličnim, postati sličan

uspenije - usnuće, smrt

ustav - pravilo, liturgijsko pravilo, sinonim grč. tipik

ushodište - put ili sredstvo kojim se penje; stepenice, lestve
F

falagedona (grč.) - živa rana

finik (var. finiks, grč.) - urma, datulja; uop. palma; simbol životnosti i večne mladosti
C

carevati - vladati (bez obzira na rang vladavine; tako i knez i župan i kralj i car "caruju"!)

crnorizac - monah, kaluđer
Č

časovi - službe tzv. dnevnog bogosluženja - prvi, treći, šesti i deveti čas

časoslovac - bogoslužbena knjiga sa dnevnim službama - časovima, večernjom, jutrenjom itd.

činonačelstva - svi redovi i rangovi (za anđele i ljude)

čredni - kome je red, dnevni

čtenije - čitanje; čitanje poučnog štiva po tipiku
Š

Šestopsalmije - šest psalama utvrđenih za čitanje na početku jutren
Nazad na vrh Ići dole
https://www.soulmate.in.rs/index.php
vuka65

vuka65

Datum upisa : 02.08.2013

Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Re: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. EmptyPet Avg 02, 2013 5:27 pm

Нигде не могу наћи реч СОЗРЕЦЕЊЕ... њу је често употребљавао Свети Николај Велимировић у Охридском Прологу...
Nazad na vrh Ići dole
ANDJEO82

ANDJEO82

Location : Iznad vaseg ramena@@@
Humor : Andjeoski @
Datum upisa : 13.11.2010

Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Re: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. EmptyPet Avg 02, 2013 6:07 pm

vuka65 ::
Нигде не могу наћи реч СОЗРЕЦЕЊЕ... њу је често употребљавао Свети Николај Велимировић у Охридском Прологу...

Te reci nema i nepostoji ali postoji samo rec ,,Sozrecenie,, i pominje se u ovoj recenici ,,Tihujte...odvojite vremena za mesitaciju i molitvu,ma sta to za vas znacilo...predanu molitvu isihasta sozrecenije Uma i Srca...Ljubav je svugde ,, ima je na sajtovima i to na Krstarici i na sajtu http://www.objave.com/ pa pogledajte...leptir leptir leptir leptir 
Nazad na vrh Ići dole
https://www.soulmate.in.rs/index.php
vuka65

vuka65

Datum upisa : 02.08.2013

Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Re: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. EmptyPet Avg 02, 2013 9:22 pm

Ја се извињавам, дошло је до техничке грешке... сад сам погледао у Охридски Пролог и реч је СОЗЕРЦАЊЕ... Ја знам значење те речи али ме чуди да је скоро нико више не користи... Хвала на труду!
Nazad na vrh Ići dole
Danubius
Čuvar Vatre
Danubius

Godina : 59
Location :
Datum upisa : 19.01.2008

Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Re: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. EmptySub Avg 10, 2013 9:36 pm

vuka65 ::
Ја се извињавам, дошло је до техничке грешке... сад сам погледао у Охридски Пролог и реч је СОЗЕРЦАЊЕ... Ја знам значење те речи али ме чуди да је скоро нико више не користи... Хвала на труду!
Ne koristi se u svakodnevnom jeziku -jer je više duhovno -religijski pojam ,i iskreno ,malo bi rogobatno zvučala u nekom "svetovnom" razgovoru (bar ja to mislim )
No ,nije da se ne koristi -i potpuno je post  ok ,u okviru teme .
top88 :wel66: 
__________________


Созерцање (од корена зрење; созерцати - сагледати) или контемплација (лат: од корена templum) је превод грчке речи теорија (гр: θεωρία - зрење, виђење, мотрење) која значи духовно сагледавање односно опажање узвишене лепоте у стварима. Према „Рјечнику страних ријечи“ Братољуба Клаића, контемплација је „разматрање, размишљање, дубоко понирање мислима у нешто, умовање, мисаоност која нема потребе за практичном реализацијом“.
У религиозном смислу, созерцање означава облик молитве или медитације. У хришћанству се најчешће повезује са мистицизмом.
_____________


Evo  i dodatno ,za sve nas koji prvi put čujemo reč (recimo, ja ) zlz 

Шта је то Созерцање?link 

Protojerej Ljubo Milošević daje iscrpno objašnjenje

појам созрецање link

Ima i više tagova koji reč vezuju za ikone ,tj ....

"Созерцање је умно и срцем гледање иконе уз молитву"

A evo i jednog malo drugačijeg mišljenja :

Sozercanje kroz .... link
Nazad na vrh Ići dole
https://danubius.forumsr.com/
Sponsored content
Pravoslavni rečnik. Empty
PočaljiNaslov: Re: Pravoslavni rečnik.   Pravoslavni rečnik. Empty

Nazad na vrh Ići dole
 
Pravoslavni rečnik.
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
DANUBIUS FORUM @ osnovano 2007 -  :: DUHOVNOST I EZOTERIJA :: RELIGIJA :: RELIGIJE SVETA-
Skoči na: