Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno od olakšavajućih okolnosti za Iića imao u vidu to što je priznao krivično delo, njegove porodične prilike, kao i jer je ubijena žena doprinela kritičnom dogadaju, dok je od otežavajućih okolnosti cenio njegov raniji život.